Vizyonumuz

Eğitim insanı şekillendiren tek yoldur. Elimizdeki materyalden olağanüstü bir ürünü elde etmek eğitimle mümkün olmaktadır. Derneğimiz eğitimin insanı şekillendirici, özgürleştirici ve yükseltici etkilerini uzanabildiğimiz her bireyde var etme hedefindedir.

Misyonumuz

  • Maddi imkânları yeterli olmayan ülkemizin yarınını kuracak başta İznik’te ve ülkemizde  yaşayan çocuklarımıza burslar vererek, onlara eğitimlerine devam etme olanağı tanıyarak, hayatlarına katkıda bulunmak.
  • Öğrenciler üzerinden yapılacak eğitim ve öğretimle ilgili her türlü faaliyetin, İznik ve çevresindeki kültürle harmanlanarak  geleceğe taşınmasını sağlamak.
  • Yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli, topluma, çevresine ve ailesine karşı sorumlu bireyler yetişmesine katkıda bulunmak.