Çocuklar Hepimizin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Derneği Olağan Genel Kurulu, 2.7.2021 günü saat 14:00’te Darka Sosyal Tesisleri, İznik-Bursa adresinde toplandı.

Çoğunluğun sağlandığının anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Şermin Tetik tarafından açıldı. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı şehitlerimiz ile kaybettiğimiz üyelerimiz anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Gündem uyarınca Başkanlık Divanı’nın seçimine geçildi. Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Mehmet Taylan, Başkan Yardımcılığı’na Günay Aksoy, Yazmanlığa Barış Aybay oybirliğiyle seçildiler.

Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Başkan Şermin Tetik, Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu Sayman xxx tarafından okundu. Raporlar üzerinde söz alan üyeler, Yönetim Kurulu’na başarılı çalışmaları için teşekkür ettiler.

Denetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Başkanı Nuran Kızıldere tarafından okundu.

Yapılan oylamalarda Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı aklanmasına oybirliğiyle karar verildi.

2021-2024 Tahmini Bütçesi okundu. Yönetim Kurulu’na, fasıllar arası geçiş yetkisi de verilmek suretiyle, oybirliğiyle kabul edildi.

Yapılan seçimler sonucunda:

Yönetim Kurulu Asıl Üyeliklerine Şermin Tetik, Mehmet Bülent Durmuşoğlu, Gülay Durmuşoğlu, Özge Köse, Hande Dağ;

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine Günay Aksoy, Güleren Saral, Necla Taşkın, Nilüfer Akıncı, Ödül Tetik;

Denetim Kurulu Asıl Üyeliklerine Nuran Kızıldere, Mehmet Taylan, Müşerref Savaş;

Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine Rezzan Bozdemir, Kadriye Satıcı, Barış Aybay

seçildiler.

Üyelerin dilek ve önerileri alındı. Söz alan üyeler yeni dönemde görev yapacak yönetim kuruluna başarılar dilediler ve Derneğimizin verimli ve etkin çalışması için, özellikle de üye sayısının arttırılması için yapılabilecek çalışmalar konusunda önerilerde bulundular

Görüşülmesi gerekli başkaca konu kalmadığından, Divan Başkanı’nca toplantı kapatıldı.