Burası #Göbeklitepe.
Ülkemizde Göbeklitepe gibi daha o kadar çok kültür ve tabiat varlığımız var ki.
Üzücü olan şu ki pek çok yetişkin için bütün o zenginliklerin, milli değerlerin, sadece bize değil bütün dünya insanlarına miras kalmış o eşsiz güzelliklerin hiç mi hiç değeri yok.
Oysa onlar yalnızca birer taş, birer duvar, kapı, eşik ya da eşya değil. Onlar geçmişimiz. İnsanı, doğayı, dünden bugüne değişen değerleri, yazılı ya da yazılmamış kanunları anlamamıza, geçmişe bakıp geleceği kavramamıza yarayan haritalar, izler onlar.
Çocuklarımıza onları anlatmalıyız.
Çocuklarımıza onları tanıtmalıyız.
Kültür ve tabiat varlıklarımızı canla başla korumaları gerektiğini çocuklarımıza öğretmeliyiz.
Bugün Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Günü.
Evinizin yakınındaki bir tarihi yapıyı çocuklarınızla ziyaret etmek için bugün harika bir gün.