Çocuklar Hepimizin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Derneği’nin İdari ve Mali konularının görüşüleceği
2. Olağan Genel Kurulu 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 14.00 de Moda Deniz Kulübü
Moda/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem gereğince toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 6 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 14.00 de Moda Deniz Kulübü
Moda/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Derneğimizin geleceği açısından alacağımız kararlarda
yardımcı olmanız için kongreye gerekli ilgiyi göstereceğinizin inancı içindeyiz.


GÜNDEM MADDELERİ:

 • AÇILIŞ, YOKLAMA, DİVAN SEÇİMİ VE SAYGI DURUŞU
 •  YÖNETİM KURULU RAPORUNUN OKUNUP GÖRÜŞÜLMESİ
 •  DERNEK GELİR- GİDER TABLOSUNUN OKUNUP GÖRÜŞÜLMESİ
 • DENETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORUNUN OKUNUP GÖRÜŞÜLMESİ
 • YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN AYRI AYRI İBRASI
 • 3 YIL SÜRE İLE GÖREV YAPACAK OLAN YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN EN AZ 5
  ASİL, 5 YEDEK OLMAK KAYDI İLE SEÇİMİ
 • 3 YIL GÖREV YAPACAK DENETLEME KURULU ÜYELERİNİN EN AZ 3 ASİL, 3 YEDEK OLMAK
  KAYDI İLE SEÇİMİ
 • 2018-2020 YILI ÇALIŞMA VE BÜTÇE TASLAKLARI ÜZERİNDE GÖRÜŞME VE OYLAMA
 • 2018 YILI AİDATININ MİKTARI VE ÖDEME ŞEKLİNİN BELİRLENMESİ
 • BÜTÇE FASILLARI ARASINDA AKTARMA YETKİSİNİN YÖNETİM KURULUNA VERİLMESİ
 • DİLEKLER, TEMENNİLER, KAPANIŞ
Etiketler: