Çocukları seviyor muyuz? Ne kadar seviyoruz? ??
Çevreye yaptıklarımız, çocuklara olan sevgimizin bir kanıtıdır. ?
Denizleri, gölleri, ormanları, dağları, ovaları, kuşları, balıkları, kıyıları, bitkileri, atmosferi korumuyorsak, çocuklarımızı yeterince sevmiyoruz demektir.
Çevreyi korumak için yaptıklarınızı ve yapılmasını sağladıklarınızı düşünerek şimdi bir kez daha yanı verin bu soruya; çocukları seviyor musunuz?
Dünya Çevre Günü, çevre için yapmamız gerekenleri kendimize ve başkalarına bir kez daha hatırlattığımız bir gün olsun dileriz.