Eğitim Programının Amacı

Vizyon eşitsizliği, eğitim ve kariyer hayatının, en az fırsat eşitsizliği kadar hayati olmasına rağmen, üzerine en az konuşulan konularından biri. Özellikle geleneksel eğitim süreçlerinin mesleki yaşamın gerçeklerinden giderek ayrıştığı günümüzde, gençlerin yetişirken zengin bir vizyon edinmeleri her zamankinden de fazla önem kazanmış bulunmakta. Biz de, Akademi Programı ile, bünyemizdeki birikimli insan gücünü bu problemin çözümü doğrultusunda harekete geçiriyoruz.

Akademi Programı, konusunda uzman kişilerin alanlarıyla ilgili bilgilerini ve edindikleri tecrübelerin onlara kazandırdığı vizyonu, gençlere aktarmasını hedefliyor. Bu hem gruplara yönelik yapılacak konferans, söyleşi gibi faaliyetlerle, hem de gençlerin bu kişilerle birebir iletişim kurmalarının ve mentor-mentee ilişkileri geliştirmelerinin sağlanmasıyla gerçekleştirilecek. Bu yönüyle program, gençlerin birikimli insan gücümüzle organik bağ kurmasını sağlayacak bir platform işlevi görecek.